Demand Insights Last 7 days

Demand Rank

WorldwideWorldwideWW
#
Feb, 5, 2023
WWWW
Daily Demand (Last 7 days)
Powered by

Travelability

100%
Market Travelability
Global Travelability indicates how well a title performs internationally relative to its home market
Toritsu Mizusho! (都立水商! 〜令和〜)’s
home country is:
JapanJapan
Powered by

Demand Score

WorldwideWorldwideWW
0.0x
Below Avg
Average Demand for Toritsu Mizusho! (都立水商! 〜令和〜) is 0.0 times the demand for the average show in Worldwide in the Last 7 days.
Below Avg
24.5%
Average
64.1%
Good
8.6%
Outstanding
2.7%
Exceptional
0.2%
Peak Demand
0.0x
Average Demand
0.0x
Powered by

Trend

WorldwideWorldwideWW
0x
neutral
Toritsu Mizusho! (都立水商! 〜令和〜) has a neutral trend. It has grown in demand by 0x in Worldwide in the Last 7 days.
Powered by

In Genre Performance

WorldwideWorldwideWW
Title position in
0.00%
Percentile
Rank
Toritsu Mizusho! (都立水商! 〜令和〜) ranks at the 0.00th percentile in the genre. This means Toritsu Mizusho! (都立水商! 〜令和〜) has higher demand than all other titles in Worldwide
Powered by

About this title

Country: Japan

Type: scripted

Status: Ended

Language: Japanese

Release Date: May 6, 2019

Also Known As: 都立水商!〜令和〜, Toritsu Mizusho Reiwa

Genres

CastSee full cast »

Rintaro Mizusawa
as Ryota Haruno
Yûka Ogura
as Hazuki Kusano
Arisa Kunugi
as Miwa Tashiro
Akane Hotta
as Haruka Oumihara
Akira Onodera
as Hayato Matsumura
Takeshi Masu
as Kiyoshi Tamazuki
Rena Matsui
as Chika Inui
Momoka Itô
as Seina Akazawa
Suzunosuke Tanaka
as Seisuke
Kentaro Tomita
as Taketo Mikami
Yuno Ohara
as Yuri Mabuchi
Kazuki Ôtomo
as Koku Sekine
Yuri Tsunematsu
as Nozomi Manaka
Kyosei Kuwahata
as Takashi Tsuzuki
Mariya Nagao
as Sakoshi Sakashita

Seasons & Episodes

Season 1

Insights powered by