Rena Takeda
as Yuki Shirahama
Takafumi Honda
as Takashi Onoda
Tetsu Inada
as Karaoke Kaijin
Norihiko Tsukuda
as Beach Shop Owner
Jiro Okamoto
as PE Teacher
Kana Kurashina
as Hisami Yoshida
Haruka Kinami
as Yuko Kitashiro
Yuki Matsushita
as Fumi Nakamura
Takumi Ishida
as Employee
Mikako Yoshida
as Natsuki Miyane
Masato Yoshihara
as Toraiger
Gôta Watabe
as Nozomu Nakamura
Michael Tomioka
as Sushi Customer
Kokoro Terada
as Taku Tamiya
Hiroshi Miyauchi
as Book Store Owner
Hirotsugu Mori
as Man Behind Book Store Owner
Haruka Unabara
as Video Store Owner
Fuka Koshiba
as Kano Nakamura
Yûki Morinaga
as Chara Hiko
Manabu Takeuchi
as Masaaki Matsumoto
Shimba Tsuchiya
as Copy Machine Guy
Mikoto Uchiyama
as Mai Shiraishi

Insights powered by