Bao Eating

Loading...

Demand Insights > Last 7 days

Demand Rank

WorldwideWorldwideWW
#
December 3, 2021
WWWW
Daily Demand (Last 7 days)
Powered by

Travelability

100%
Market Travelability
Global Travelability indicates how well a title performs internationally relative to its home market
Ruyi's Royal Love In The Palace (如懿传)’s
home country is:
ChinaChina
Powered by

Demand Score

WorldwideWorldwideWW
0.0x
Below Avg
Average Demand for Ruyi's Royal Love In The Palace (如懿传) is 0.0 times the demand for the average show in Worldwide in the Last 7 days.
Below Avg
24.5%
Average
64.1%
Good
8.6%
Outstanding
2.7%
Exceptional
0.2%
Peak Demand
0.0x
Average Demand
0.0x
Powered by

Trend

WorldwideWorldwideWW
0x
neutral
Ruyi's Royal Love In The Palace (如懿传) has a neutral trend. It has grown in demand by 0x in Worldwide in the Last 7 days.
Powered by

In Genre Performance

WorldwideWorldwideWW
Title position in
0.00%
Percentile
Rank
Ruyi's Royal Love In The Palace (如懿传) ranks at the 0.00th percentile in the genre. This means Ruyi's Royal Love In The Palace (如懿传) has higher demand than all other titles in Worldwide
Powered by

About this title

Storyline

Ruyi is an consort who learns to navigate the treacherous politics of the harem. After becoming empress, Ruyi still must survive the conspiracies against her. Her relationship with emperor Qianlong becomes eroded even when Ruyi is able to overcome the challenges. Can Ruyi maintain her role as the empress under such difficult circumstances?

Country: China

Type: Scripted

Status: Current

Language: Chinese

Release Date: August 20, 2018

Also Known As: Hậu Cung Như Ý Truyện, Ru Yi Zhuan |  See more »

Genres

Plot Keywords

romance

Company Credits

Production Co: New Classics Media

Cast

Nan Xia
as Lixin
Hongshan He
as Bai Ruiji
Chuxiao Qu
as Aisin Gioro Yongqi
Mengjia Tang
as Irgen Gioro
Urgaa
as Jaisang Gendun
Chao Jing
as Ling Yunche
Huan Qi
as Rong Pei
Xiaolin Zhang
as Amdo
Yingqun Han
as Qin Tianjian
Weifu Ma
as Liu Tongxun
Ming Hu
as Wang Qin
Xueying Guan
as Aisin Gioro Jingse
Xin Ma
as Xiaolezi (young)
Yao Tong
as Gao Xiyue
Qiao Ding
as Aisin Gioro Yonghuang
Fengyi Zhang
as Yongzheng Emperor
Qian Wu
as Hu Yunjiao/Tian Yun'er
Yuxia Xia
as Fang
Chun Wang
as Chunchan
Jia Liu
as Yexin
Zishan Rong
as Aisin Gioro Yongcheng (childhood)
Qi Li
as Sanbao
Xiaoxuan Gong
as Yuhu
Jiaze Tang
as Qingyou
Guangjie Li
as Prince Yu
Xuetao Chen
as Aisin Gioro Yongyan (childhood)
Jie Li
as Aisin Gioro Hongshi
Min Shi
as Hexi
Menghan Zhang
as Baiergesi's personal maid
Liuyuan Ding
as Suyun
Zhimin Wang
as Imperial Doctor Xu
Ziyang Yu
as Lu Muping
Huanhuan Zhang
as Xiangyun
Cheng Bian
as Aisin Gioro Yongqi (youth)
Mian Wang
as Sirin Gioro
Ziwen Wang
as Abao
Wenting Sun
as Lin
Wanyi Yang
as Higher ranked attendant Wu
Quanyou Wang
as Qi Ru
Weihua Zhong
as Chenghan
Wangzi Xu
as Young Hongli
Erjia Chen
as Yunzhi
Chun Li
as Wei Yanwan
Chunxiao Min
as Sulian
Kailin Zong
as Zhang Baotie
Meiling Xu
as Dowager Imperial Concubine Ji
Shaoqun Yu
as Anji Bosang
Xianxu Hu
as Aisin Gioro Yongcheng (youth)
Liu Yang
as Lancui
Qianxing Huang
as Moxin
Muyi Chen
as Wang Chan
Leifang Wang
as Han Qi
Ke Zhao
as Borjigit Eyinzhu
Yuchen Fang
as Tao'er
Xinyuan Zhang
as Guli
Yiyi Yuan
as Ai'er
Meitong Liu
as Baiergesi
Yanyan Zhang
as Xiuxia
Xi Jin
as Duoyan
Xiaoyu Xu
as Wei Zuolu
Jiateng Song
as Haigiya Zhaqi
Francis Wong
as Tian Jun
Herun Wang
as Aisin Gioro Hengti
Lancun Gao
as Gao Bin
Qinglin Song
as Lu
Xueming Jiang
as Jinzhong
Dong Jie
as Fuca Langhua
Miao Tian
as Granny Tian
Tong Yu
as Qin Li
Yang Yang
as Xiaoluzi
Christine Zheng
as Lingzhi
Jingzhe Lin
as Aisin Gioro Yongji (childhood)
Dantong Han
as Huang Qiying
Xingzhe Zhang
as Zhaohui
Zhilei Xin
as Jin Yuyan
Zikai Liu
as Qian Shuangxi
Lan Huang
as Prince Shen's wife
Jasper Zhang
as Jinbao
Lan Ma
as Lu Muping's personal maid
Steven Thomas Boergadine
as Giuseppe Castiglione
Oliven Meng
as Zhao Jiuxiao
Yanlong Jia
as Fuca Fuheng
Zeyu Liu
as Aisin Gioro Yongzhang (youth)
Tiantian Huangyang
as Young Qingying
Yolanda Huang
as Huanxin
Jinsong Wang
as Narbu
Pu Feng
as Imperial Doctor Bao
Li Zhang
as Granny Li
Mengyang Li
as Xingxuan
Bo Ma
as Zhao Yitai
Mengxi Chen
as Xipo
Yuxi Zhang
as Shui Linglong
Su Zhuang
as Xiao'anzi
Ningsheng Huang
as Imperial Doctor Zhao
Shengtong Ye
as Aisin Gioro Yongji (youth)
Janine Chun-Ning Chang
as Haigiya Hailan
Charisma Bai
as Kexin
Wei Wang
as Sakda Maoqian
Wenyan Cai
as Madam Fuca
Xiwen Cao
as Chen Wanyin
Lingchen Xu
as Aisin Gioro Yongji
Xingyuan Cheng
as Aisin Gioro Yongzhang
Yujue Wu
as Aisin Gioro Jingse (youth)
Wenkang Yuan
as Jiang Yubin
Shuo Yang
as Xu An
Rong Qu
as Qian
Yuhi Zhao
as Xiu Liqin
Rhea Lin
as Zhenshu
Jianhe Wang
as Aisin Gioro Yonghuang (youth)
Wallace Huo
as Aisin Gioro Hongli
Chengjing Tang
as Hongzhou's wife
Weibo Gao
as Xiaofuzi
Amy Haoyu Chen
as Yehe Nara Yihuan
Ziqi Jin
as Aisin Gioro Jingyuan
Zhuohua Chen
as Wufu
Jingyi Lin
as Aisin Gioro Jingsi
Hong Guo
as Fujia
Xun Zhou
as Ula Nara Ruyi/Ula Nara Qingying
Kaiwen Ye
as Aisin Gioro Yonghuang (childhood)
Boquan Ma
as Aisin Gioro Yongxuan
Yanan Ma
as Ilari
Linfei Li
as Shuizhi
Joan Chen
as Ula Nara Yixiu
Bingyi Li
as Zezhi
Xiaoli Fang
as Madam Narbu
Lulu Huang
as Bai
Miki Chixu
as Aisin Gioro Yongrong (childhood)
Lu Xuan
as Aisin Gioro Hengchuo
Xiaocheng Wang
as Lianxin
Xuelan Wu
as Prince Xian's wife
Zejinxi Wu
as Aisin Gioro Yongqi (childhood)
Xiao Wang
as Aisin Gioro Hongzhou
Dongyu Gao
as Hali
Aihong Teng
as Granny Cui
Yiru Li
as Sirin Gioro
Youming Huang
as Li Yu
Ke Hu
as Su Lvyun
Yao Yu
as Aisin Gioro Yonglian
Liangya Wang
as Shunxin
Jinshi Zhou
as Aisin Gioro Yongrong (youth)
Vivian Wu
as Niohuru Zhenhuan
Jianing Zhang
as Barin Meiruo
Xinying Zhang
as Xinyan
Xiaoyun Chen
as Suoxin
Xiu Meng
as Madam Wei
Xiaoqin Zhou
as Jin Yuyan's personal maid
Baoping Shen
as Su Peisheng
Yuan'er Chen
as Aisin Gioro Jingyun
Yan Qin
as Zhang Tingyu
Jue Zhu
as Socoro
Qin Li
as Han Xiangjian
Yixuan Zeng
as Soqoro Aruo
Pengwu Li
as Xiaolezi

Seasons & Episodes

Season 1

2018 | 87 Episodes

Awards

Awards & NominationsSee more »

China Television Drama Production Industry Association Awards 2018

Winner

China Television Drama Production Industry Association Awards

Outstanding Television Series

Domestic TV series Ceremony, China 2018

Winner

Domestic TV series Ceremony, China

Media Recommended Actors or Actresses

See full list »

Insights powered by