Im She-mi
as Yoo Ji-Yeon
Dan Bradford
as Russian Politician
Gyu-ri Nam
as Choi Yeon Kyung
So Ji-seob
as Kim Bon
Kang Ki-young
as Kim Sang-Ryeol
Ho Joon Son
as Jin Young-tae
Ji-Hyun Park
as Clara Choi
Ye-Rin Ok
as Cha Joon-Hee
Si-a Jeong
as Bong Sun Mi
Najib Razak
as Self
In-sun Jung
as Go Ae-Rin
Young Gu Kim
So Ji-sub
Sung-Joo Kim
as Ra Do Woo
Kim Yeo-jin
as Shim Eun-ha
Lee Joo Won
as Jo Seung Hyun [Eun Ha's son]
Byung-Ok Kim
as Yoon Choon Sang
Andreas Fronk
as Mercenary
Jasper Cho
as K
Yoon Sang-Hyun
as Doctor Yoo

Insights powered by