Bao Eating

Loading...

Demand Insights > Last 7 days

Demand Rank

WorldwideWorldwideWW
#
October 19, 2021
WWWW
Daily Demand (Last 7 days)
Powered by

Travelability

100%
Market Travelability
Global Travelability indicates how well a title performs internationally relative to its home market
Empresses In The Palace (后宫甄嬛传)’s
home country is:
ChinaChina
Powered by

Demand Score

WorldwideWorldwideWW
0.0x
Below Avg
Average Demand for Empresses In The Palace (后宫甄嬛传) is 0.0 times the demand for the average show in Worldwide in the Last 7 days.
Below Avg
24.5%
Average
64.1%
Good
8.6%
Outstanding
2.7%
Exceptional
0.2%
Peak Demand
0.0x
Average Demand
0.0x
Powered by

Trend

WorldwideWorldwideWW
0x
neutral
Empresses In The Palace (后宫甄嬛传) has a neutral trend. It has grown in demand by 0x in Worldwide in the Last 7 days.
Powered by

In Genre Performance

WorldwideWorldwideWW
Title position in
0.00%
Percentile
Rank
Empresses In The Palace (后宫甄嬛传) ranks at the 0.00th percentile in the genre. This means Empresses In The Palace (后宫甄嬛传) has higher demand than all other titles in Worldwide
Powered by

About this title

Storyline

A young woman born in Eight Banners' family marries the Emperor of the Qing Dynasty. After surviving through many murderous scandals and betrayals, she prevails as the most powerful woman in the Emperor's harem, the Empress dowager.

Country: China

Type: Scripted

Status: Ended

Language: Chinese

Release Date: November 17, 2011

Also Known As: The Legend of Zhen Huan, Empresses in the Palace |  See more »

Parents Guide: Netherlands (12)

Genres

Plot Keywords

empress
18th century
forbidden city
qing dynasty

Company Credits

Production Co: Beijing Television Art Center

Cast

Rayza
as Ye Lanyi
Susan Sun
Chen Guo
as Liu Ben
Ada Choi
as Empress
Ziyan Yang
as Feng Ruozhao
Qun Li
as Bin'er
Dong-xue Li
as Yunli
Boyang Sun
as Xia Yi
Yinger
as Xia Dongchun
Xiang Du
as Huang Guiquan
Weifu Ma
as E'min
Zihan Zhou
as Caiyue
Beibei Zhai
as Pei'er
Mengyang Li
as Juqing
Jiefeng Xing
as Jiang Zhongmin
Xin Jiang
as Nian Shilan
Ningsheng Huang
as Royal Doctor Zhang Mi
Min Wang
as Old Prince Heng
Yun Fang
as Cai Lan (Maid in Qingliang Tai)
Ning Sun
as Nian Gengyao
Biao Wang
as Zhang Tingyu
Zhiwei Zhang
as Liang Duorui
Shumei Tian
as Sun Zhuxi
Qian Sun
as Cui Jinxi
Lulu Xu
as Zhen Yurao
Shu Yin
as Sang'er (Fucha's maid)
Xiaotong Mao
as Caiping
Jing-yi Zhan
as Liuzhu
Yanan He
as First Attendant Kang
Xinyi Yang
as Princess Longyue
Yi Zhang
as Longkodo
Li Sun
as Zhen Huan
Jianbin Chen
as Yongzheng Emperor
Xiaoyang Qin
as Wei Lin
Yan Liu
as Dowager Consort Shu
Boting Liu
as A Jin
Qianfang Ma
as Fuling
Xiaobo Yang
as Jiang Shen
Qianzi Zhao
as Jingbai/Jing Bai
Lina Luo
as Yu'er (Fang Chunyi's Personal maid)
Yameng Zhang
as Consort Qi
Wenjie Wang
as Hongli
Yan Hai
as Jing'an
Yan Zhang
as Qing Ying
Qi Yang
as Meng Jingxian
Yi-tong Liu
as Songzhi
Dan Li
as Yun Xinluo/Yun Xinluo (Zhen's mother)
Yingya Li
as Hui Chun
Zihan Ji
as Princess Wenyi
Nan Cheng
as Feiwen
Yin Liu
as Jixiang
Tien-Chu Lee
as Su Peisheng
Yuting Han
as Cuiguo
Songyun Tan
as Fang Chunyi
Jiaxuan Li
as Li
Yang Liu
as Jiang Fuhai
Zihao Guo
as Xiao yinzi
Lipeng Wu
as Hongshi
Xuan Guo
as Concubine Zhen
Zhouyang Li
as Yinxiu
Kang Luo
as Xiao Yunzi
Xin-ran Tao
as An Lingrong
Ling Zong
as Princess Longyue
Yixin Liang
as Baojuan
Si-si Chen
as Cao Qinmo
Xiaolong Zhang
as Wen Shichu
Manli Cui
as Yu Yinger
Xiping Tian
as Yun'e
Xiaotao Du
as Jiang Cheng
Kai-chun Yang
as Jianqiu
Lihan Wang
as Moyan
Yilin Wu
as A Lv (Ye's maid)
Meme Tian
as Yun'e's wife
Xinhui Hu
as Baoque
Fuzhen Kang
as Yunxi
Aodong Mei
as Ji Yun
Jing Yang
as Fangruo
Xi Lan
as Shen Meizhuang
Hailong Zhao
as Kang Luhai
Lyric Lan
as Huanbi/Yuyin
Yixin Tang
as Qi
Qing Wang
as Ru Yi
Baoping Shen
as Zhen Yuandao
Meixi Wan
as Xin
Yang Li
as Xu Jinliang
Lubing Li
as Xiao xiazi
Qin Zhao
as Fucha Yixin
Hongrui Li
as Mog (Junggar Khan)
Xinyu Liu
as Princess Longyue
Shuang Wang
as Han Zhu
Hanbang Wang
as Zhou Ninghai
Juande Yan
as Royal Doctor Xu
Leanne Lau
as Empress Dowager Renshou
Yi Yuan
as Empress Fucha
Yijuan Li
as Consort Duan

Seasons & Episodes

Season 1

Awards

Awards & NominationsSee more »

Asian Television Awards 2012

Nominee

Asian Television Awards

Best Actor in a Leading Role

Domestic TV series Ceremony, China 2012

Winner

Domestic TV series Ceremony, China

Best Leading Actress

Winner

Domestic TV series Ceremony, China

Best Director

Winner

Domestic TV series Ceremony, China

Best Supporting Actress

Winner

Domestic TV series Ceremony, China

Best New Actor

Winner

Domestic TV series Ceremony, China

Top Ten TV Series

Nominee

Domestic TV series Ceremony, China

Best Male Character

Nominee

Domestic TV series Ceremony, China

Best New Actress

Nominee

Domestic TV series Ceremony, China

Best Screenplay

Nominee

Domestic TV series Ceremony, China

Best Supporting Actor

See full list »

Insights powered by