Landi Li
as Ming Wei
Larina Zhang
as Zheng Chunhua
Zhilong He
as Yin Si
Cheng Hua
as Qin Quan'er
Zihan Xu
as Yin Zheng (child)
Katie Chen
as Qi Xiang
Songyang Ni
as Crown Prince Yin Reng
Qiao Ding
as Yin Zhen
Jingwen Zheng
as Madam Nian
Shen Bao Ping
as Ying Lu
Xiaona Fu
as Silver-haired Lady
Tianyao Liu
as Li Dequan
Zhao Rui
as Royal Consort Nalan
Ying Wu
as Su Yuan
Jiaze Tang
as Yin Xiang (child)
Anqi Yang
as Nalan Rong Yue
Tong Zhang
as Consort De
Jun Liu
as Kangxi Emperor
Yanyan Wang
as Dong Lian
Aoyu Xiang
as Qin Shun'er
Guandong Lu
as Eldest Beile
Peng Lang
as Yin Tang
Yunlai Xin
as Yin Ti
Chengrun Li
as Qin Zhu'er
Chong Jin
as Yin'E
Xinrui Qi
as Ming Hui (child)
Kun Hu
as Zhao Fengchu
Yiran Lu Tao
as Yin Ti (child)
Na Tian
as Fourth Consort
Christine Zheng
as Xiao Bing
Anyu Wang
as Yin Xiang
Anke Sun
as Ming Hui
Lan Wu
as Madame Wen
Deng Li Min
as Suo E'tu

Insights powered by