Gaurav Sharma
Jyoti Tiwari
as Padma
Karuna Pandey
as Maa Kusum Sundari
Mudit Nayar
as Vardhan Choudhary
Pankaj Bhatia
as Omendra (Omi) Bhatnagar (2016-2017)
Kashvi Kothari
as Young Devanshi
Dharam Punjabi
as Pandit ji
Aamir Dalvi
as Mohan (2016-2017)
Helly Shah
as Devanshi
Shahab Khan
as Ishwarchand Chaudhary (2016-2017)
Piyush Sahdev
as Pavan Bakshi
Hetal Puniwala
as Bhuppi
Kapil Singh Lalwani
as Raka
Ankita Sharma
as Sarla Omendra Bhatnagar (2016-2017)
Viraj Kapoor
as Vardaan
Arha Mahajan

Insights powered by