Demand Insights Last 7 days

Demand Rank

WorldwideWorldwideWW
#
May, 19, 2022
WWWW
Daily Demand (Last 7 days)
Powered by

Travelability

100%
Market Travelability
Global Travelability indicates how well a title performs internationally relative to its home market
Crimson River’s
home country is:
ChinaChina
Powered by

Demand Score

WorldwideWorldwideWW
0.0x
Below Avg
Average Demand for Crimson River is 0.0 times the demand for the average show in Worldwide in the Last 7 days.
Below Avg
24.5%
Average
64.1%
Good
8.6%
Outstanding
2.7%
Exceptional
0.2%
Peak Demand
0.0x
Average Demand
0.0x
Powered by

Trend

WorldwideWorldwideWW
0x
neutral
Crimson River has a neutral trend. It has grown in demand by 0x in Worldwide in the Last 7 days.
Powered by

In Genre Performance

WorldwideWorldwideWW
Title position in
0.00%
Percentile
Rank
Crimson River ranks at the 0.00th percentile in the genre. This means Crimson River has higher demand than all other titles in Worldwide
Powered by

About this title

Country: China

Type: scripted

Status: Ended

Language: Chinese

Release Date: August 18, 2020

Also Known As: Ye yü wu, 夜雨雾非常目击, Fei chang mu ji, Crimson River, 非常目击 |  See more »

Genres

Plot Keywords

miniseries

CastSee full cast »

Qiong Fang
as Old Scavenger
Jingru You
as Ye Xiaohe
Hong-Yee Chang
Guohua Wu
Zidai Zhang
as Jiang Shanshan
Yu Qin
as Liu Yue
Chu Wu
as He Ai
Jiuxiao Li
as Zhou Yü
Guangquan Zhou
as Qin Fei's Father
Zhiguo Du
Bo Qian
as Bai Weijun
Wei Xu
as Qin Fei
Junyan Li
as Young Shan Feng
Xiangde Ye
as Male Landlord
Yang Song
as Shan Feng

Seasons & Episodes

Season 1

Awards

Awards & Nominations

Original Mind Award 2020

Nominee

Original Mind Award

Outstanding Young Director

Insights powered by